Даалгаврын сан жагсаалт

Үнэлгээний зорилт

Мэдлэг ойлголт 6,558
Чадвар 4,303
Хэрэглээ 3,188

Даалгаврын хэлбэр

Сонгох 10,533
Задгай 3,516
Цэвэрлэх

Анхааруулга!

Мэдээлэл байхгүй байна.

Нийт: 14,049