Даалгаврын сан жагсаалт

Үнэлгээний зорилт

Мэдлэг ойлголт 6,606
Чадвар 5,102
Хэрэглээ 3,831

Даалгаврын хэлбэр

Сонгох 10,900
Задгай 4,639
Цэвэрлэх
Оноо - 1

How many students _______in your class?

                                                                    

 

 • A. are there

 • B. there are

 • C. is there

 • D. there is

Оноо - 1

Дараах өгөгдлөөс “дотоод араг” ястай амьтны нэрийг сонгоно уу.                          

 •  A. арслан  

 • B. дун

 • C. эмгэн хумс

 • D. царцаа

Оноо - 1

Грамматика. Лексика.

Это ................  дом.

                                        

 • А.мой

 • B. моя

 • C.моё

 • D.мои

Оноо - 1

 Choose the correct answer.

My brother ……..eaten my cakes.                                                                                  

          

 • A. have                         

 • B. has                       

 • C. is having            

 • D. is

Оноо - 1

Дараах ухагдахуун үгнүүдээс аль нь энергийн нэгж вэ?

 

 • A. Энерги 

 • B. Жоуль

 • C. Динамометр

 • D. Цуурай

Оноо - 1

Монгол улс нь ОХУ, БНХАУ-тай хиллэдэг. Гурван улсын зүүн талын уулзвар цэг аль нь вэ?

 • A. Таванбогд уул  

 • B. Монгол шарын даваа    

 • C. Соёлз уулын модот хамар 

 • D. Тарваган дахын овоо    

Оноо - 1

[1.8]=?

 

 

 • A. 0                                     

 • В. 1

 • С. 2

 • D. 8

Оноо - 1

Хүүхдийн масс 50 кг бол хүүхдэд үйлчлэх хүндийн хүчийг тодорхойлно уу. g=10 Н/кг  
          

 • A. 0.2 Н 

 • B. 5 Н 

 • B. 5 Н 

 • D. 500 Н

Оноо - 1

IA бүлгийн элементүүдийн атомын радиус өсөх дарааллыг зөв илэрхийлнэ үү.

   

 • A.Li, Na, K 

 • B.K, Na, Li    

 • C.Na, Li, K    

 • D.Li, Na, K

Оноо - 1

Цэгийн оронд тохирох үгийг нөхнө үү Температур ихсэхийн хэрээр жижиг хэсгийн . . . . . . . . . энерги ихэсдэг.

 • A. Потенциал

 • B. Таталцлын

 • C. Кинетик

 • D. Статик

Оноо - 1

Дараах 63 857 040 тоонд  7 гэсэн цифр ямар оронг илэрхийлж байна вэ?

 • А. зуут 

 • В. мянгат 

 • С. аравт

 • D. арван мянгат

Оноо - 1

Дараах зургаас x-ийн утгыг олоорой.

                                

 • a). 50o

 • b). 75o

 • c). 100o

 • d). 130o

Оноо - 1

Нийгмийн харилцаанд илгээгчийн дамжуулахыг хүссэн мэдээлэл хүлээн авагч талд хүрч чадсан уу? гэдгийг эргэн нягтлах үйл явцыг юу гэж нэрлэдэг вэ?

 • А. Эргэх холбоо

 • В. Хүлээн авагч         

 • С. Орчин нөхцөл   

 • D.Саад

Оноо - 1

ДНБ-ийг зардлаар тооцох үзүүлэлтэд хамаарагдахгүй өгөгдлийг тэмдэглэнэ үү.

       

                                      

 • А. Өрх гэрийн хэрэглээний зардал

 • В. Аж ахуйн нэгжийн зардал

 • С. Төрийн зардал

 • D. Татварын зардал

Оноо - 1

Шилжилтийн насны охидод гарах өөрчлөлтийг сонгоно уу.

 

 • A. Дуу хоолой бүдүүрэх

 • B. Дуу хоолой нарийсах

 • C. Нойтон зүүд зүүдлэх

 • D. Цээж, мөр өргөсөх

Нийт: 15,539