Шалгалт, судалгаанд ашиглагддаг тестийн засагч Scantron машиныг захиалгаар нийлүүлнэ.

2019 оны 12 сарын 12

Шалгалт, судалгаанд ашиглагддаг тестийн засагч Scantron машиныг захиалгаар нийлүүлнэ.


Share: